Hoe ga ik te werk?

Ik richt mij op het ontwikkelen van individuen en groepen in organisaties. Hierbij ga ik uit van de visie dat mensen die weten wat ze willen en kunnen, en die weten hoe ze zich verder willen en kunnen ontwikkelen, optimaal productief zijn. Om dit te bereiken richt ik mij vooral op het versterken van zelfinzicht en de ontwikkeling c.q. versterking van (inter)persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten.

Dit kan middels (een combinatie van) de volgende diensten:

 
 
De Reest 56     -     8051 JR Hattem     -     Tel 038 - 44 42 469     -     miriam@miriamlindwer.nl