Teambuilding / groepsontwikkeling

Hierbij wordt de groep, bijvoorbeeld een team of afdeling, als uitgangspunt genomen. Het traject start met individuele gesprekken met de leidinggevende en (een deel van) de groepsleden. In deze gesprekken wordt onderzocht hoe de groepsleden de samenwerking binnen de groep ervaren en welke krachten en aandachtspunten zij zien. Welke thema's willen ze met elkaar aanpakken? Welke ontwikkelingen zouden zij graag zien in de groep? Hoe denken zij hun teamtaak beter te kunnen volbrengen? Hoe kunnen ze daar zelf aan werken en wat hebben ze nodig van de organisatie?

Afhankelijk van de thema's en/of problematiek die uit het vooronderzoek naar voren komen worden enkele groepssessies afgesproken: minimaal één dag of twee dagdelen, maximaal 3 dagen of 6 dagdelen. Tijdens deze workshops wordt gewerkt aan de samenhang en samenwerking binnen de groep. Er is veel aandacht voor de groepsdynamiek en de (vaak onbewuste) gedragspatronen die binnen de groep van kracht zijn. Deze gedragspatronen worden bewust gemaakt waardoor ruimte ontstaat om te experimenteren met nieuw, effectiever gedrag.
Daarnaast gaat de groep aan de slag met een concrete opdracht (in overleg met leidinggevende) zoals een jaarplanning, onderlinge taakverdeling, of een externe communicatiestrategie. Waar nodig worden vaardigheden ontwikkeld cq. versterkt zoals communicatievaardigheden, timemanagement vaardigheden, klantgerichtheid, people management, etc.

 
 
De Reest 56     -     8051 JR Hattem     -     Tel 038 - 44 42 469     -     miriam@miriamlindwer.nl