Persoonlijke coaching

Elke medewerker kent perioden dat hij of zij wat extra steun -in de vorm van coaching, reflectie, confrontatie, of zelfs provocatie kan gebruiken. Wellicht heeft de medewerker het gevoel niet helemaal op zijn plek te zijn, dienen vaardigheden te worden ontwikkeld of versterkt, of komt met wat extra steun een promotie of functieverandering binnen bereik. Soms is de reflectie nodig om te zorgen dat iemand niet in kringetjes rond gaat lopen en uiteindelijk afknapt in de functie.

De coaching is bedoeld om te spiegelen, te confronteren op gedrag en te oefenen met effectief gedrag. Hierdoor wordt de gecoachte zich bewust van zijn gedrag, leert hij zijn gedrag aanpassen (en zichzelf accepteren!) en leert hij reacties van anderen te peilen en beter te begrijpen.

De methodes die worden ingezet hangen af van de vraag van de klant. Vaak wordt gebruik gemaakt van het bewust worden van de eigen - belemmerende en helpende - overtuigingen, het herkennen en doorbreken van gedragspatronen en het oefenen met nieuwe, effectieve gedragspatronen.

 
 
De Reest 56     -     8051 JR Hattem     -     Tel 038 - 44 42 469     -     miriam@miriamlindwer.nl