Loopbaancoaching

Loopbaancoaching wordt ingezet indien een medewerker actief aan de slag wil (of moet) gaan met de ontwikkeling van zijn/haar carrière. De reden hiervoor kan zijn dat hij uit de huidige functie is gegroeid of dat de huidige functie niet (meer) passend lijkt te zijn. Door middel van loopbaancoaching kan een waardevolle kracht voor de organisatie behouden blijven óf kan een medewerker gaan inzien dat zijn of haar kansen buiten de organisatie liggen.

Allereerst wordt ingezoomd op de persoon zelf: door middel van praktisch zelfonderzoek gaat de medewerker op zoek naar (verborgen) kwaliteiten en vaardigheden, interesses, loopbaanwaarden en carrièremotieven. Vaak is in deze fase ook van belang dat de persoon zich bewust wordt van de eigen - belemmerende en helpende - overtuigingen, dat hij/zij oude gedragspatronen gaat herkennen en doorbreken en gaat oefenen met nieuwe, effectieve gedragspatronen.

In samenwerking met de coach en - indien intern - met de organisatie gaat hij na het heroriëntatieproces op zoek naar een functie die beter aansluit bij zijn wensen, vaardigheden en kwaliteiten. Hierdoor wordt het zicht op een nieuwe passende functierichting inzichtelijk gemaakt. In de fase van arbeidsmarktonderzoek wordt vooral veel aandacht besteedt aan het exploreren en uitbreiden van het eigen netwerk. Indien nodig is ondersteuning in de sollicitatiefase (presentatievaardigheden, schrijven van brieven en opstellen van cv) eveneens onderdeel van het proces.

 
 
De Reest 56     -     8051 JR Hattem     -     Tel 038 - 44 42 469     -     miriam@miriamlindwer.nl