Assessment en Development Centers

Assessment en development centers kunnen op zichzelf staand worden ingezet of als onderdeel van een coachingstraject. Op systematische wijze worden de kwaliteiten en vaardigheden van een medewerker vanuit verschillende invalshoeken belicht. De resultaten worden met de medewerker besproken en vervolgens in een rapportage verwerkt. De rapportage biedt voor medewerker en opdrachtgever relevante informatie over de competenties en (soms verborgen) mogelijkheden van de medewerker.

Veelal worden assessment centers ingezet ten behoeve van selectieprocedures en development centers ten behoeve van loopbaan- en ontwikkelingstrajecten van medewerkers.

Speciaal voor de assessment en development centers maak ik gebruik van het samenwerkingsverband 'Innexui' (latijn voor 'vervlochten'). Innexui is opgericht door Miriam Lindwer en Wietske Eijsackers en richt zich op maatwerk assessment en development centers. Een gedegen vooronderzoek, een persoonlijke benadering en een uitgebreide rapportage met veel aanknopingspunten voor ontwikkeling zijn onderdeel van elke opdracht. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Innexui.

 
 
De Reest 56     -     8051 JR Hattem     -     Tel 038 - 44 42 469     -     miriam@miriamlindwer.nl